حمایت پست از یک رکن مهم بازار سرمایه

10 / 10
از 1 کاربر

با تغییر سیاست های و اساسنامه شرکت ملی پست، این مجموعه با توجه به زیر ساخت های موجود در پست و در تعامل با رایان بورس به عنوان یک رکن بازار سرمایه، تلاش خود را برای افزایش شفافیت بازار سرمایه به کار می بندد.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :